Αποτελέσματα Ορθοδοντικής Θεραπείας

Περιστατικά Ασθενών πριν και μετά την ορθοδοντική θεραπεία στα Ιατρεία μας

Συνωστισμός προσθίων άνω & κάτω δοντιών χωρίς εξαγωγές

Συνωστισμός προσθίων άνω & κάτω δοντιών χωρίς εξαγωγές

Ευθυγράμμιση άνω προσθίων δοντιών χωρίς εξαγωγές

Ευθυγράμμιση άνω προσθίων δοντιών χωρίς εξαγωγές

Eυθυγράμμιση & κλείσιμο πρόσθιας χασμοδοντίας χωρίς εξαγωγές

Eυθυγράμμιση & κλείσιμο πρόσθιας χασμοδοντίας χωρίς εξαγωγές

Διεύρυνση άνω γνάθου & κλείσιμο πρόσθιας χασμοδοντίας χωρίς εξαγωγές

Διεύρυνση άνω γνάθου & κλείσιμο πρόσθιας χασμοδοντίας χωρίς εξαγωγές

Eυθυγράμμιση πρόσθιου κάτω συνωστισμού με εξαγωγή ενός δοντιού

Eυθυγράμμιση πρόσθιου κάτω συνωστισμού με εξαγωγή ενός δοντιού

Διεύρυνση άνω γνάθου & κλείσιμο πρόσθιας χασμοδοντίας χωρίς εξαγωγές

Διεύρυνση άνω γνάθου & κλείσιμο πρόσθιας χασμοδοντίας χωρίς εξαγωγές

Ευθυγράμμιση & κλείσιμο μεσοδιαστήματος μεταξύ των δοντιών

Ευθυγράμμιση & κλείσιμο μεσοδιαστήματος μεταξύ των δοντιών

Ευθυγράμμιση άνω αριστερού κυνόδοντα & όλων των προσθίων δοντιών

Ευθυγράμμιση άνω αριστερού κυνόδοντα & όλων των προσθίων δοντιών

Ευθυγράμμιση εκτόπων άνω κυνοδόντων χωρίς εξαγωγές

Ευθυγράμμιση εκτόπων άνω κυνοδόντων χωρίς εξαγωγές

Διεύρυνση άνω γνάθου & ευθυγράμμιση των δοντιών

Διεύρυνση άνω γνάθου & ευθυγράμμιση των δοντιών

Διεύρυνση άνω γνάθου & ευθυγράμμιση των δοντιών

Διεύρυνση άνω γνάθου & ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Κλείσιμο κενού & ευθυγράμμιση των δοντιών

Κλείσιμο κενού & ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Διόρθωση βαθιάς σύγκλεισης & ευθυγράμμιση των δοντιών

Διόρθωση βαθιάς σύγκλεισης & ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση δοντιών με μία εξαγωγή

Ευθυγράμμιση δοντιών με μία εξαγωγή

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Διόρθωση πρόσθιας χασμοδοντίας & ευθυγράμμιση των δοντιών

Διόρθωση πρόσθιας χασμοδοντίας & ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Διόρθωση βαθιάς σύγκλεισης

Διόρθωση βαθιάς σύγκλεισης

Ευθυγράμμιση εκτόπου κυνόδοντα & δοντιών

Ευθυγράμμιση εκτόπου κυνόδοντα & δοντιών

Διόρθωση βαθιάς σύγκλεισης & κλείσιμο προσθίων κενών

Διόρθωση βαθιάς σύγκλεισης & κλείσιμο προσθίων κενών

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση των δοντιών.

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση των δοντιών.

Διόρθωση βαθιάς σύγκλεισης

Διόρθωση βαθιάς σύγκλεισης

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση άνω & κάτω προσθίων δοντιών

Ευθυγράμμιση άνω & κάτω προσθίων δοντιών

Ευθυγράμμιση άνω δοντιών

Ευθυγράμμιση άνω δοντιών
Μετάβαση στο περιεχόμενο