Αποτελέσματα

Περιστατικά Ασθενών πριν και μετά τη θεραπεία στα Ιατρεία μας

Περιστατικό 1

Συνωστισμός προσθίων άνω & κάτω δοντιών χωρίς εξαγωγές.

Περιστατικό 2

Ευθυγράμμιση άνω προσθίων δοντιών χωρίς εξαγωγές.

Περιστατικό 3

Eυθυγράμμιση & κλείσιμο πρόσθιας χασμοδοντίας χωρίς εξαγωγές.

Περιστατικό 4

Διεύρυνση άνω γνάθου & κλείσιμο πρόσθιας χασμοδοντίας χωρίς εξαγωγές.

Περιστατικό 5

Eυθυγράμμιση πρόσθιου κάτω συνωστισμού με εξαγωγή ενός δοντιού.

Περιστατικό 6

Διεύρυνση άνω γνάθου & κλείσιμο πρόσθιας χασμοδοντίας χωρίς εξαγωγές.

Περιστατικό 7

Ευθυγράμμιση & κλείσιμο μεσοδιαστήματος μεταξύ των δοντιών.

Περιστατικό 8

Ευθυγράμμιση άνω αριστερού κυνόδοντα & όλων των προσθίων δοντιών.

Περιστατικό 9

Ευθυγράμμιση εκτόπων άνω κυνοδόντων χωρίς εξαγωγές.

Θεραπεία Invisalign πριν μετά

Περιστατικό 10

Διεύρυνση άνω γνάθου & ευθυγράμμιση των δοντιών.

Περιστατικό 11

Διεύρυνση άνω γνάθου & ευθυγράμμιση των δοντιών.

Περιστατικό 12

Ευθυγράμμιση των δοντιών.

Περιστατικό 13

Κλείσιμο κενού & ευθυγράμμιση των δοντιών.

Περιστατικό 14

Ευθυγράμμιση των δοντιών.

Περιστατικό 15

Ευθυγράμμιση των δοντιών.

Περιστατικό 16

Διόρθωση βαθιάς σύγκλεισης & ευθυγράμμιση των δοντιών.

Περιστατικό 17

Ευθυγράμμιση δοντιών με μία εξαγωγή.

Περιστατικό 18

Ευθυγράμμιση των δοντιών.

Περιστατικό 19

Διόρθωση πρόσθιας χασμοδοντίας & ευθυγράμμιση των δοντιών.

Περιστατικό 20

Ευθυγράμμιση των δοντιών.

Περιστατικό 21

Διόρθωση βαθιάς σύγκλεισης.

Περιστατικό 22

Ευθυγράμμιση εκτόπου κυνόδοντα & δοντιών.

Περιστατικό 23

Διόρθωση βαθιάς σύγκλεισης&κλείσιμο προσθίων κενών.

Περιστατικό 24

Ευθυγράμμιση των δοντιών.

Περιστατικό 25

Ευθυγράμμιση των δοντιών.

Περιστατικό 26

Διόρθωση βαθιάς σύγκλεισης.

Περιστατικό 27

Ευθυγράμμιση των δοντιών.

Περιστατικό 28

Ευθυγράμμιση των δοντιών.

Περιστατικό 29

Ευθυγράμμιση άνω & κάτω προσθίων δοντιών.

Περιστατικό 30

Ευθυγράμμιση άνω δοντιών.