Άρθρα

Το χρώμα των δοντιών διαφέρει όχι μόνο από άτομο σε άτομο, αλλά και δόντια στο ίδιο άτομο μπορεί να διαφέρουν...

H πλειοψηφία των ανθρώπων τρίζουν ή χτυπούν τα δόντια τους κατά περιόδους. Το περιοδικό αυτό τρίξιμο ή όπως ιατρικά ονομάζεται ο...

Ο θηλασμός είναι μια πράξη αγάπης.Το παιδί παίρνει από την μητέρα την πλήρη αυτή τροφή που καλύπτει τις διατροφικές του...