Προγναθισμός Κάτω Γνάθου

Προγναθισμός Κάτω Γνάθου

Ο προγναθισμός της κάτω γνάθου συμβαίνει όταν στη νηπιακή και παιδική ηλικία η κάτω γνάθος αναπτύσσεται περισσότερο του φυσιολογικού με αποτέλεσμα στην εφηβεία τα κάτω δόντια και το σαγόνι να προεξέχουν από τα επάνω. Με τη βοήθεια των ακτινογραφιών ο ορθοδοντικός διαπιστώνει ότι είτε η κάτω γνάθος είναι μεγαλύτερη της επάνω είτε η επάνω είναι αρκετά μικρότερη της κάτω είτε συμβαίνει συνδυασμός και των δύο.

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Στην περίπτωση αυτή η κλινική εικόνα εμφανίζει μία οδοντοστοιχία που τα κάτω δόντια συγκλείνουν πιο μπροστά (!) από τα επάνω ενώ το έντονο πηγούνι επηρεάζει αρνητικά την αισθητική του προσώπου. Το χαμόγελο και τα δόντια «χάνονται» λόγω της αντίστροφης – ανάποδης σύγκλεισης ενώ το πρόσωπο αποκτά μία πιο επιθετική, μη ελκυστική όψη.

 

Η παραπάνω αντίστροφη σύγκλειση αυτού του προγναθισμού προκαλεί τη λεγόμενη ορθοδοντική ανωμαλία ΙΙΙης τάξης που χρήζει θεραπείας από την πρώτη στιγμή που διαγνωσθεί.

 

Ο προγναθισμός της κάτω γνάθου είναι ένα χαρακτηριστικό που μεταβιβάζεται σε μεγάλο βαθμό κληρονομικά από τους γονείς στα παιδιά και σχετίζεται με τη δυσανάλογα προς τα εμπρός ανάπτυξη της κάτω γνάθου. Μπορεί όμως να σχετίζεται και με ταυτόχρονη υπο-ανάπτυξη της άνω γνάθου ή συνδυασμό τους.

 

Από την πρώτη στιγμή που σαν γονείς αντιληφθούμε ότι το παιδί μας έχει την τάση να κλείνει με την κάτω οδοντοστοιχία πιο μπροστά από την επάνω, πρέπει να απευθυνθούμε το συντομότερο στον ορθοδοντικό μας. Κι αυτό γιατί η σκελετική ανωμαλία του προγναθισμού της κάτω γνάθου αν αφεθεί αθεράπευτη μπορεί να οδηγήσει σε κακή μασητική λειτουργία, διαταραχή της ομιλίας ή/και δυσαρμονία του προσώπου.

 

Θεραπεία Προγναθισμού

Από την ηλικία κιόλας των 6 ετών μπορούμε να εφαρμόσουμε προληπτικά εξωστοματικές συσκευές – μάσκες αναχαίτησης της υπέρμετρης ανάπτυξης της κάτω γνάθου. Ανάλογα, αν το πρόβλημα οφείλεται στην υπο-ανάπτυξη της άνω γνάθου, εφαρμόζουμε ορθοδοντικές συσκευές που ευνοούν την αύξηση της άνω γνάθου. Αυτές τις φορούν τα παιδιά ή οι έφηβοι κατά τη διάρκεια του ύπνου και γενικά στο σπίτι για συνολικά 14-15 ώρες. Έτσι βοηθούμε τις γνάθους να προχωρήσουν με την ανάπτυξή ή/και την αναχαίτησή τους προς τη σωστή κατεύθυνση.

 

Σε μεγαλύτερες ηλικίες και την ενήλικη φάση ζωής, όπου η ανάπτυξη της κάτω γνάθου έχει πλέον ολοκληρωθεί, μπορούμε να διορθώσουμε μόνο οπτικά το πρόβλημα με μετακινήσεις δοντιών ή, όταν είναι απαραίτητο, να το αποκαταστήσουμε πλήρως με συνδυασμό ορθοδοντικής θεραπείας και γναθοχειρουργικής επέμβασης.

Diamond 1000 ικανοποιημενοι ασθενεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο