Χασμοδοντια

Χασμοδοντία

Χασμοδοντία χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οποία τα δόντια της άνω και κάτω γνάθου δεν ακουμπάνε μεταξύ τους όταν κλείνει το στόμα. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να είναι σκελετικό, οδοντικό ή συνδυασμός των δύο.

Οφείλεται σε κληρονομικά αίτια ή παθολογικές (ενδοκρινικές) διαταραχές ή κάποιες συνήθειες (όπως το πιπίλισμα του δακτύλου) που διατηρήθηκαν για καιρό κατά την ανάπτυξη, αλλά και από τη συνεχή στοματική αναπνοή λόγω σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος ή υπερτροφικών αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια).

Επίσης άτομα με μεγάλη γλώσσα μπορεί να εμφανίσουν πρόσθια χασμοδοντία (όπως άτομα με σύνδρομο Down, Beckwith Wideman κ.α.).

Η Χασμοδοντία μπορεί να προκαλέσει ανεπαρκές ή επώδυνο μάσημα, ακόμα και δυσλειτουργία ομιλίας. Μπορεί ακόμα να οδηγήσει σε πιο σοβαρά προβλήματα όπως η διαταραχή κροταφογναθικής διάρθρωσης.

Η διάγνωση γίνεται από τον οδοντίατρο μετά από κλινική εξέταση και ακτινογραφίες, ενώ η θεραπεία, αναλόγως του αίτιου που προκάλεσε την χασμοδοντία, εκτελείται από ορθοδοντικό.

Διόρθωση πρόσθιας χασμοδοντίας & ευθυγράμμιση των δοντιών
Διεύρυνση άνω γνάθου & κλείσιμο πρόσθιας χασμοδοντίας χωρίς εξαγωγές

Δείτε την εξέλιξη της ορθοδοντικής υπηρεσίας πραγματικού ασθενή μας με χασμοδοντία.

Diamond 1000 ικανοποιημενοι ασθενεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο