Περιστατικά Ασθενών πριν και μετά την ορθοδοντική θεραπεία στα Ιατρεία μας

Θεραπεία με Νάρθηκες Invisalign Lite

Συνωστισμός
Διάρκεια Θεραπείας 13 Μήνες

Θεραπεία με Σιδεράκια

Προγναθισμός και Συνωστισμός
Διάρκεια Θεραπείας 24 Μήνες

Πριν & μετά από ορθοδοντική θεραπεία με Σιδεράκια

Θεραπεία με Νάρθηκες Invisalign Full

Χασμοδοντία και Συνωστισμός
Διάρκεια Θεραπείας 24 Μήνες

Θεραπεία με Σιδεράκια

Γενικευμένη Αραιοδοντία άνω γνάθου και μέτριοι Συνωστισμοί
Διάρκεια Θεραπείας 20 Μήνες

Θεραπεία με Νάρθηκες Invisalign Full

Διάρκεια Θεραπείας 18 Μήνες

Θεραπεία με Νάρθηκες Invisalign Lite

Πριν & μετά από ορθοδοντική θεραπεία με Νάρθηκες Invisalign

Θεραπεία με Νάρθηκες Invisalign Full

Πριν & μετά από ορθοδοντική θεραπεία με Νάρθηκες Invisalign

Θεραπεία με Σιδεράκια

Θεραπεία με Σιδεράκια

Προπέτεια άνω Οδοντιστοιχίας – Στένωση άνω & κάτω γνάθου – Συνωστισμός
Διάρκεια Θεραπείας 24 Μήνες

Θεραπεία με Νάρθηκες Invisalign Full

Θεραπεία με Νάρθηκες Invisalign Lite

Invisalign lite πριν-μετά

Θεραπεία με Νάρθηκες Invisalign Lite

Θεραπεία με Σιδεράκια

Θεραπεία με Νάρθηκες Invisalign Lite

Θεραπεία με Σιδεράκια

Θεραπεία με Σιδεράκια

Θεραπεία με νάρθηκες Invisalign Full

Θεραπεία με νάρθηκες Invisalign Full

Θεραπεία με νάρθηκες Invisalign

Θεραπεία με Σιδεράκια

Θεραπεία με νάρθηκες Invisalign

Θεραπεία με νάρθηκες Invisalign Lite

Θεραπεία με Σιδεράκια

Θεραπεία με νάρθηκες Invisalign

Συνωστισμός προσθίων άνω & κάτω δοντιών χωρίς εξαγωγές

Συνωστισμός προσθίων άνω & κάτω δοντιών χωρίς εξαγωγές

Ευθυγράμμιση άνω προσθίων δοντιών χωρίς εξαγωγές

Ευθυγράμμιση άνω προσθίων δοντιών χωρίς εξαγωγές

Eυθυγράμμιση & κλείσιμο πρόσθιας χασμοδοντίας χωρίς εξαγωγές

Ευθυγράμμιση γνάθου

Διεύρυνση άνω γνάθου & κλείσιμο πρόσθιας χασμοδοντίας χωρίς εξαγωγές

Διεύρυνση άνω γνάθου & κλείσιμο πρόσθιας χασμοδοντίας χωρίς εξαγωγές

Eυθυγράμμιση πρόσθιου κάτω συνωστισμού με εξαγωγή ενός δοντιού

Eυθυγράμμιση πρόσθιου κάτω συνωστισμού με εξαγωγή ενός δοντιού

Διεύρυνση άνω γνάθου & κλείσιμο πρόσθιας χασμοδοντίας χωρίς εξαγωγές

Διεύρυνση άνω γνάθου & κλείσιμο πρόσθιας χασμοδοντίας χωρίς εξαγωγές

Ευθυγράμμιση & κλείσιμο μεσοδιαστήματος μεταξύ των δοντιών

Ευθυγράμμιση & κλείσιμο μεσοδιαστήματος μεταξύ των δοντιών

Ευθυγράμμιση άνω αριστερού κυνόδοντα & όλων των προσθίων δοντιών

Ευθυγράμμιση άνω αριστερού κυνόδοντα & όλων των προσθίων δοντιών

Ευθυγράμμιση εκτόπων άνω κυνοδόντων χωρίς εξαγωγές

Ευθυγράμμιση εκτόπων άνω κυνοδόντων χωρίς εξαγωγές

Διεύρυνση άνω γνάθου & ευθυγράμμιση των δοντιών

Διεύρυνση άνω γνάθου & ευθυγράμμιση των δοντιών

Διεύρυνση άνω γνάθου & ευθυγράμμιση των δοντιών

Διεύρυνση άνω γνάθου & ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση δοντιών

Ευθυγράμμιση των δοντιών

Κλείσιμο κενού & ευθυγράμμιση των δοντιών

Κλείσιμο κενού & ευθυγράμμιση των δοντιών

Ευθυγράμμιση δοντιών

Ευθυγράμμιση δοντιών

Ευθυγράμμιση δοντιών

Ευθυγράμμιση δοντιών

Διόρθωση βαθιάς σύγκλεισης & ευθυγράμμιση των δοντιών

Διόρθωση βαθιάς σύγκλεισης & ευθυγράμμιση των δοντιών
Ικανοποιημένοι ασθενείς