Ορθοδοντική και Περιοδοντίτιδα: Σχέση αμφίδρομη ή εκ διαμέτρων αντίθετη

Ορθοδοντική και Περιοδοντίτιδα: Σχέση αμφίδρομη ή εκ διαμέτρων αντίθετη

Η Ορθοδοντική και η Περιοδοντολογία είναι δύο ειδικότητες που τα πεδία τους συναντώνται στο γεγονός ότι οι…