Πρόκειται για μια σύντομη Ορθοδοντική Θεραπεία που αφορά στο ξανά-ίσιωμα των δοντιών λόγω ελλιπούς συγκράτησης του αποτελέσματος.

Το τέλος κάθε Ορθοδοντικής Θεραπείας συνοδεύεται από την έναρξη της φάσης της συντήρησης του αποτελέσματος. Γι’αυτό ο Ορθοδοντικός μετά το τέλος της θεραπείας κολλά μόνιμα τις μπάρες συγκράτησης στην πίσω επιφάνεια των πρόσθιων δοντιών και παραδίδει τα κινητά ναρθηκάκια συντήρησης στους ασθενείς να τα φορούν καταρχάς 13 με 14 ώρες καθημερινά.

Όταν οι ασθενείς δεν φορούν καθημερινά τα ναρθηκάκια συντήρησης υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τα ίσια δόντια να ξαναεπιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις.

Έτσι στο στόμα των ασθενών μπορεί να εμφανιστούν υποτροπές από την αμέλεια τους να φορούν όπως και όσο πρέπει τα μασελάκια συντήρησης.

Ικανοποιημένοι ασθενείς